Sabtu, 26 Maret 2011

surat dhuhaArtinya : Waktu Matahari Sepenggalah Naik
Surat ke 93 = 11 Ayat (diwahyukan di Mekah)

surat ad dhuha dan terjemahannya

**wadhdhuhaa
[93:1] Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
**wallayli idzaa sajaa
[93:2] dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),
**maa wadda’aka rabbuka wamaa qalaa
[93:3] Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu.
**walal-aakhiratu khayrun laka mina l-uulaa
[93:4] Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).
**walasawfa yu’thiika rabbuka fatardaa
[93:5] Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas.
**alam yajidka yatiiman faaawaa
[93:6] Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu ?
**wawajadaka daallan fahadaa
[93:7] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
**wawajadaka ‘aa-ilan fa-aghnaa
[93:8] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
**fa-ammaa lyatiima falaa taqhar
[93:9] Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
**wa-ammaa ssaa-ila falaa tanhar
**wa-ammaa bini’mati rabbika fahaddits
[93:11] Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.


Itulah “Surat Adh-Dhuhaa dan Artinya” semoga dapat membantu Anda dan meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Alloh Swt.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar